Bytesprojekt ska rädda myskoxen

Nu ska den svenska stammen av myskoxar räddas.

Tisdag 11 November 2003
Leif Eriksson - FUNÄSDALEN LTNaturvårdsverket har givit myskoxprojektet i Härjedalen nödvändiga tillstånd att vidta de åtgärder som projektet föreslagit för att stärka den genetiska statusen hos den svenska myskoxpopulationen.

Naturvårdsverkets beslut går i korthet ut på följande:
- Att infånga ledartjuren i myskoxgruppen för förflyttningen till Lycksele djurpark eller till Järvzoo i Järvsö.
- Att sätta ut en obesläktad tjur från Lycksele djurpark i myskoxgruppen.
- Att infånga högst två hondjur från myskoxgruppen för förflyttning till Järvzoo för betäckning av en obesläktad tjur.

Med myskoxens stora betydelse för turism och lokal identitet ser vi positivt på lokala och regionala initiativ att vidta åtgärder som syftar till myskoxens långsiktiga överlevnad i landet, säger Naturvårdsverket.

Ett mycket glädjande beslut för myskoxarnas framtid i Funäsdalsfjällen, menar myskoxprojektet.


Leif Eriksson

© COPYRIGHT Länstidningen


redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste